กราฟการพยากรณ์คลื่น
สำหรับชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย


Beaufort Scale


B00

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B11

B12

0

0-0.1

0.1-0.5

0.1-0.5

0.5-1.25

1.25-2.5

2.5-4.0

4.0-6.0

6.0-9.0

6.0-9.0

9.0-14

more than 14

more than 14ขนาดของความสูงคลื่นทะเลเท่าไรถึงจะทำให้เรืออยู่ในสภาวะอันตราย

บางครั้งเมื่อได้รับคำพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องคลื่นลม ชาวเรือบางคนอาจจะนึกสงสัยว่า ความสูงของคลื่นขนาดเท่าไรจึงจะจัดว่าเป็นอันตรายต่อการออกเรือของตน ถ้ามีคำพยากรณ์บอกว่าเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่ง แล้วเรือขนาดสักเท่าไรจึงจะจัดว่าเป็น เรือเล็ก ? บทความนี้น่าจะเป็นแนวทาง ที่ช่วยตอบคำถามข้างต้นได้ในระดับหนึ่ง ว่าคลื่นที่มีความสูงเท่าไรจึงจะจัดว่าเป็นอันตรายกับเรือจนทำให้เกิดเรือล่ม

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้มีการทำการศึกษา โดยทีมนักวิจัยของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางเรือ (Ship Science) แห่งมหาวิทยาลัยเซาท์แธมตัน และมีงานวิจัยที่คล้ายคลึงกันจากกลุ่มที่ชื่อว่า "เอสเนม" SNAME (Society of Naval Architects and Marine Engineers) สรุปออกมาได้ว่าการที่คลื่นลมจะมีผลทำให้เรือล้ม มีสาเหตุหลักๆอยู่ 3 ประการ คือ

1. อัตราส่วนของความสูงคลื่นและความยาวของลำเรือต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.3 คลื่นจึงจะมีพลังงานมากเพียงพอที่จะเป็นสาเหตุให้เรือล่ม ดังตัวอย่างข้างล่าง

- คลื่นสูง 1 เมตร เรือที่สามารถออกทะเลได้ควรจะเป็นเรือที่ยาวมากกว่า 3 เมตร

- คลื่นสูง 2 เมตร เรือที่สามารถออกทะเลได้ควรจะเป็นเรือที่ยาวมากกว่า 6 เมตร

- คลื่นสูง 3 เมตร เรือที่สามารถออกทะเลได้ควรจะเป็นเรือที่ยาวมากกว่า 9 เมตร

- คลื่นสูง 4 เมตร เรือที่สามารถออกทะเลได้ควรจะเป็นเรือที่ยาวมากกว่า 12 เมตร

2. เรือไม่สามารถตั้งลำให้ตรงหรืออยู่ในแนวตั้งฉากกับทิศทางของคลื่นที่วิ่งเข้ามาหา การที่เรือเคลื่อนที่ในทะเลลักษณะตั้งฉากกับลูกคลื่นจะมีโอกาสพลิกคว่ำได้น้อย แต่ถ้าเรือเอนไปมาหรือเคลื่อนออกจากแนวตั้งฉากกับคลื่นก็จะมีโอกาสพลิกคว่ำมากกว่า และเรือที่มีลักษณะแบนจะมีโอกาสล่มหรือพลิกคว่ำน้อยกว่าเรือที่มีลักษณะสูงกว่า

3. การที่เรือปะทะเข้ากับคลื่นที่แตกตัวซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเรือ เรือก็โอกาสมากที่จะล่มหรือพลิกคว่ำ แต่ถ้าคลื่นที่แตกตัวมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของเรือ เรือจะสามารถฝ่าไปได้อย่างปลอดภัย
PetchburiPrajuab KirikhanChumphonSurat ThaniNakorn Sri ThammaratchPattalungSongklaPattaniNarathiwas


Note:
ความหมายของคลื่นนัยสำคัญ ?
ความหมายของคาบคลื่นเฉลี่ย ?

- Visitor Statistic-

You are number of :Copyright 2012 by Thai Marine Meteorological Center, All Rights Reserved.
For More Information. Please Contact
watt_kan@hotmail.com or watt_kan@yahoo.com